Ông Võ Ngọc Hiệp được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Trong khuôn khổ phiên họp thứ 8, HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã tiến hành thực hiện công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và các đại biểu HĐND đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khoá X nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tich Uỷ ban MTTQVN tỉnh trúng cử với kết quả 54/55 phiếu.
Ông Võ Ngọc Hiệp từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (từ năm 2010-2018), Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng (từ năm 2018-2020), Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng (tháng 9-2020 đến nay).

Ông Võ Ngọc Hiệp (thứ 2 từ trái qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Ông Võ Ngọc Hiệp (thứ 2 từ trái qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Tỉnh đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh đại biểu hội HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2016 đối với ông Trần Duy Hùng, nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Lạt và ông Nguyễn Văn Triệu, nguyên Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc theo nguyện vọng cá nhân.
Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X đối với ông Tôn Thiện Đồng để giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc; ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Chủ tich UBND TP Bảo Lộc.
Miễn nhiệm chức vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Đặng Trí Dũng do được điều động công tác mới, giữ chức vụ Bí thư thành uỷ Đà Lạt.
Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

https://www.sggp.org.vn/ong-vo-ngoc-hiep-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-862218.html

Có thể bạn quan tâm

Hợp sức làm du lịch, gìn giữ bản sắc văn hóa ở Đắk Lắk

Hợp sức làm du lịch, gìn giữ bản sắc văn hóa ở Đắk Lắk

Nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau liên kết các hộ gia đình lại hoặc cùng với doanh nghiệp làm du lịch một cách rất bài bản. Từ đó, họ đã có thể tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống và đặc biệt là bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng...