Từ khóa: ổn định kinh tế vĩ mô

Lên phố hay về quê?

Lên phố hay về quê?

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong quý II/2023, số người mất việc làm khoảng 240.000 người, nâng tổng số người thiếu việc trong độ tuổi lao động của cả nước ở quý II là hơn 940.000 người.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nhất quán giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nhất quán giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

(GLO)- Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nhất quán giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Theo đó, điều hành cân bằng, hợp lý, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá, tăng trưởng và lạm phát, cung và cầu, giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, giữa tình hình bên trong và bên ngoài.
Kỷ cương-liêm chính vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

Kỷ cương-liêm chính vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 với mục tiêu bao quát là giữ vững mức tăng trưởng GDP 6,7%, bằng mức tăng trưởng của năm ngoái. Mục tiêu ấy cần những giải pháp mang tính đột phá trên tinh thần Kỷ cương-Liêm chính-Hành động-Sáng tạo-Hiệu quả.