Từ khóa: nguồn lực hùng mạnh

Sức mạnh giúp Ấn Độ có thể “thống trị” thế giới

Sức mạnh giúp Ấn Độ có thể “thống trị” thế giới

(GLO)-Kinh tế phát triển, lực lượng lao động đông đảo và ngày càng đa dạng, có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, nắm giữ nhiều vị trị quan trọng nhất là trong lĩnh vực công nghệ, dược, Ấn Độ đang là thách thức đối với các đối trọng lớn trong hành trình phát triển.