Lộ trình giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 Thông tư 36/2014/TT-NHNN như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa với lộ trình phù hợp để kiểm soát rủi ro thanh khoản, bảo đảm an toàn hoạt động trước những biến động tiêu cực trong nước và ngoài nước. Lộ trình cụ thể như sau:

Từ ngày 1-7-2016 đến ngày 31-12-2016: Ngân hàng thương mại 60%; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 60%; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100%; Ngân hàng Hợp tác xã 60%.

Từ ngày 1-1-2017 đến 31-12-2017: Ngân hàng thương mại 50%; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 50%; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 90%; Ngân hàng Hợp tác xã 50%.

Từ ngày 1-1-2018: Ngân hàng thương mại 40%; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 40%; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 80%; Ngân hàng Hợp tác xã 40%.

Tăng tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn

Thông tư sửa đổi tăng tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài (từ 15% lên 35%), ngân hàng thương mại nhà nước (từ 15% lên 25%), cụ thể tỷ lệ tối đa như sau: ngân hàng thương mại nhà nước 25%, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài 35%; chi nhánh ngân hàng nước ngoài 35%; tổ chức tín dụng phi ngân hàng 5%; ngân hàng hợp tác xã 35%.

Số dư mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ để xác định tỷ lệ tối đa quy định trên bao gồm toàn bộ số dư trái phiếu Chính phủ thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm cả các khoản ủy thác cho tổ chức khác mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ và không bao gồm các khoản mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ bằng nguồn vốn ủy thác từ cá nhân, tổ chức khác mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không chịu rủi ro.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản theo hướng tăng từ 150% lên 200% kể từ 1-1-2017.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2016.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm