Từ khóa: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai

Phản biện dự thảo Chương trình hành động thực hiện phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Gia Lai

Phản biện dự thảo Chương trình hành động thực hiện phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Gia Lai

(GLO)- Chiều 9-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tiến hành hội nghị phản biện nhằm hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 67-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(GLO)- Chiều 24-7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.