Từ khóa: khủng hoảng Ukraine

Khủng hoảng Ukraine: Chờ thời...

Khủng hoảng Ukraine: Chờ thời...

Sau nhiều thập kỷ, châu Âu lại chứng kiến những sự đối địch. Cùng với cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine còn có cuộc thư hùng giữa Nga với Mỹ, NATO, Liên minh châu Âu (EU) và đồng minh.