Từ khóa: Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Nỗ lực giữ "lá phổi" xanh cho Tây Nguyên

Nỗ lực giữ "lá phổi" xanh cho Tây Nguyên

Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk được ví như “lá phổi“ xanh của Tây Nguyên. Trong những tháng mùa khô hiện nay, nhất là trong dịp Tết vừa qua, các cán bộ, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô xuyên Tết bám địa bàn, ngày đêm xuyên rừng, vượt núi, băng sông để quản lý, bảo vệ những diện tích rừng và động vật rừng quý hiếm ở đây.
"Nóng" tình trạng phá rừng ở Krông Pa

"Nóng" tình trạng phá rừng ở Krông Pa

(GLO)- Ngày 31-3, lực lượng chức năng huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tại tiểu khu 1432 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba quản lý có 119 cây gỗ đường kính 18-100 cm bị cưa hạ, xẻ thành 106 hộp, 30 lóng gỗ tròn và gần 5 ster củi.