Từ khóa: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 60 năm rực rỡ dưới cờ Đảng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 60 năm rực rỡ dưới cờ Đảng

Khai sinh vào mùa xuân năm 1962, năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trải qua 60 năm xây dựng và phát triển. Trong quá trình đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nỗ lực đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao và đã đạt được nhiều thành tựu vẻ vang, tạo sức bật để ngày càng phát triển vững mạnh.
Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cho cán bộ cấp huyện khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cho cán bộ cấp huyện khu vực miền Trung và Tây Nguyên

(GLO)- Sáng 23-11, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2020 khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Đổi mới - hội nhập và khẳng định thương hiệu

Đổi mới - hội nhập và khẳng định thương hiệu

(GLO)- Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập ngày 16-1-1962 cùng với sự ra đời của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Báo chí có chức năng, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ báo chí-truyền thông cho hệ thống chính trị Việt Nam và bạn bè quốc tế ở các bậc học từ bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn, đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ; đồng thời nghiên cứu học thuật, phát triển hệ thống lý luận về báo chí-truyền thông đáp ứng nhu cầu phát triển.