Từ khóa: hoa quả

Từ ngày 1-4, hoa quả VN XK sang Trung Quốc bị truy xuất nguồn gốc

Từ ngày 1-4, hoa quả VN XK sang Trung Quốc bị truy xuất nguồn gốc

Từ ngày 1-4, các doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu hoa quả từ Việt Nam khi làm thủ tục xin “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu“ tại cơ quan quản lý kiểm nghiệm, kiểm dịch nhập khẩu Quảng Tây cần cung cấp thêm “hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm“.