Từ khóa: hệ thống quản lý chất lượng

Đak Pơ tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Đak Pơ tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(GLO)- Sáng 29-9, tại Hội trường huyện Đak Pơ, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 90 cán bộ, công chức các phòng, ban của huyện và công chức 8 xã, thị trấn.