Từ khóa: HĐND huyện Ia Grai

Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Ia Grai khóa XIII: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Ia Grai khóa XIII: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Tại kỳ họp thứ Mười-HĐND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 18 và 19-7, đã đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.