Từ khóa: đưa tri thức trẻ về HTX

Nhiều giải pháp thúc đẩy Hợp tác xã phát triển

Nhiều giải pháp thúc đẩy Hợp tác xã phát triển

(GLO)-Những năm gần đây, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các HTX nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần để HTX  phát triển bền vững.