Từ khóa: dự báo

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 8-6

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 8-6

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 7-6 và ngày 8-6 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 23-7

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 23-7

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 22-7 và ngày 23-7 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 2-6

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 2-6

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 1-6 và ngày 2-6 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 6-5

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 6-5

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 5-5 và ngày 6-5 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 23-4

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 23-4

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 22-4 và ngày 23-4 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 20-4

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 20-4

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 19-4 và ngày 20-4 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 16-4

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 16-4

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 15-4 và ngày 16-4 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 7-4

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 7-4

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 6-4 và ngày 7-4 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.