Từ khóa: Đại hội MTTQ Việt Nam

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

(GLO)- Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị quan trọng. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm chỉ đạo triển khai đại hội Mặt trận cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024-2029).

290 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện Ia Pa học tập, nghiên cứu văn bản của Đảng

290 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện Ia Pa học tập, nghiên cứu văn bản của Đảng

(GLO)- Từ ngày 26-6 đến ngày 28-6, Trung tâm Chính trị huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng cho 290 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang; các đơn vị của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện.