Từ khóa: Đa chiều

Kbang và Kông Chro tổng kết công tác năm 2023

Kbang và Kông Chro tổng kết công tác năm 2023

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Kbang và Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023, triển khai các mặt công tác năm 2024.
Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành, đa chiều

Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành, đa chiều

Chiều 2-1, tại thành phố Long Xuyên, Trường Đại học Khoa học và Xã hội nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bình Dương, Trường Đại học HaWaii (Mỹ) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo “Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều“ lần thứ 9 tại An Giang.