Từ khóa: Cục Cảnh sát giao thông

Giám sát chặt quá trình đấu giá biển số ô tô

Giám sát chặt quá trình đấu giá biển số ô tô

Phiên đấu giá trực tuyến biển số ô tô lần thứ nhất được thực hiện bởi Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam vào ngày 22-8 với biển số ô tô của một số tỉnh, thành như: 37K-222.22 (Nghệ An), 38A-555.55 (Hà Tĩnh), 51K-777.77 và 51K-888.88 (TPHCM).