Từ khóa: công tác quy hoạch

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ cuối: Cần quan tâm tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ cuối: Cần quan tâm tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(GLO)- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và rà soát nhu cầu vị trí việc làm để có hướng tạo nguồn phù hợp là một trong nhiều giải pháp mà các địa phương tại Gia Lai đưa ra để giải quyết “bài toán” phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS).

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch

(GLO)- Là một trong những nội dung Thông báo kết luận tại cuộc họp về phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2023 của Thường trực Chính phủ. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chú trọng xây dựng chính sách ưu đãi đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực, trình độ khoa học công nghệ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Thủ tướng: Xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

Thủ tướng: Xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, thực hiện kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
Thủ tướng chủ trì hai Hội nghị về công tác quy hoạch

Thủ tướng chủ trì hai Hội nghị về công tác quy hoạch

(GLO)- Ngày 20-4, ngay sau Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 với chủ đề "Tư duy mới-Tầm nhìn mới-Cơ hội mới-Giá trị mới", Thủ tướng tiếp tục chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
Kông Chro: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Kông Chro: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

(GLO)- Những năm gần đây, huyện Kông Chro rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả“. Để làm tốt công tác này, huyện đã có những kế hoạch lâu dài, trong đó có công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ kế cận.