Công tác dư luận xã hội: Nguồn tư liệu quý của cấp ủy, chính quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh và phức tạp như hiện nay, việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội (DLXH) có ý nghĩa rất lớn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Kịp thời nắm bắt, định hướng DLXH

Những năm qua, đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh và cấp huyện đã tích cực nắm bắt, tập hợp, phân tích, xử lý tình hình DLXH kịp thời tại địa phương, cơ quan, đơn vị và báo cáo định kỳ hàng tháng về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc phản ánh nhanh qua điện thoại của cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác DLXH, email Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, nhóm Zalo cộng tác viên DLXH cấp tỉnh… góp phần định hướng DLXH. Nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm, nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm trong xã hội đã được phản ánh kịp thời, khách quan, qua đó góp phần quan trọng trong việc tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như cấp ủy các cấp đề ra biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không để dư luận phát triển thành “điểm nóng”, từ đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị ở địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo (Phòng Chính trị) các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên có báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ về DLXH đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng những vấn đề dư luận quan tâm như: việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng-chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương; những vụ việc, điểm nóng phát sinh tại địa phương, ngành; hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương… Nội dung các báo cáo về cơ bản đảm bảo khách quan, có nhiều đề xuất, giải pháp, kiến nghị để giúp cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng DLXH.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022. Ảnh: Phan Lài

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022. Ảnh: Phan Lài

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều có báo cáo tình hình DLXH trong cán bộ, đảng viên và người dân gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ngành, địa phương liên quan. Các báo cáo đã kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh, cũng như những vấn đề nóng nảy sinh trên cả nước được dư luận trong tỉnh quan tâm; đồng thời đưa ra những dự báo, đề xuất, kiến nghị cụ thể, sát thực, phục vụ thiết thực trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là một trong những nguồn tham khảo phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, cộng tác viên DLXH của tỉnh tổ chức được 3 cuộc điều tra DLXH. Trong đó, 1 cuộc điều tra DLXH trực tiếp về “Hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua” với quy mô 1.000 phiếu được phân bổ tại 48 xã, phường, thị trấn thuộc 17/17 huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai 1 cuộc điều tra trực tuyến qua mạng xã hội Zalo về “Hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh”, số lượng 10.000 người tham gia; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc điều tra qua mạng xã hội, số lượng 6.000 người tham gia với chủ đề “Thực trạng công tác dạy và học trên địa bàn tỉnh hiện nay”.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp với Viện DLXH (Ban Tuyên giáo Trung ương) triển khai 1 cuộc điều tra trực tiếp “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu tình hình mới” và 1 cuộc điều tra qua mạng xã hội Zalo về “Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi”. Các cuộc điều tra DLXH trên địa bàn tỉnh đã huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và người dân, từng bước có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp, chú trọng lựa chọn chủ đề điều tra, bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương giao.

Đổi mới nội dung, phương pháp công tác DLXH. Ảnh minh họa, nguồn internet

Đổi mới nội dung, phương pháp công tác DLXH. Ảnh minh họa, nguồn internet

Cùng với những kết quả đạt được, việc nắm bắt, phản ánh DLXH còn tồn tại những hạn chế như: cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng; ngại phản ánh những vấn đề nhạy cảm liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương; phản ánh thông tin chậm hoặc không đầy đủ tình hình DLXH; bị ảnh hưởng bởi các thông tin tiêu cực trên báo chí, mạng xã hội; thay vì phản ánh dư luận lại phản ánh ý kiến chủ quan của cá nhân… Công tác nắm bắt, tập hợp, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý, định hướng DLXH chưa nhanh nhạy, kịp thời, chưa sát thực tiễn. Báo cáo nhanh DLXH của một số địa phương, ngành, cộng tác viên mới chỉ chú trọng phản ánh tình hình; chưa làm rõ chủ thể các luồng ý kiến DLXH; chưa đi sâu phân tích, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những luồng ý kiến DLXH; chưa đầu tư nhiều vào việc nghiên cứu dự báo và định hướng dư luận trong bối cảnh mới.

Thời gian đến, công tác DLXH của tỉnh cần bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; bám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; bám sát cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề cao ứng dụng các thành tựu khoa học, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo nhanh và báo cáo điều tra DLXH. Tăng số lượng các cuộc thăm dò nhanh DLXH trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc điều tra nhanh DLXH liên quan đến các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, thăm dò sự hài lòng của người dân, những vấn đề, sự kiện mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Coi trọng ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, kết hợp trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực nắm bắt, điều tra, định hướng DLXH.

Chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình DLXH trong cán bộ, đảng viên và người dân. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thực tiễn, bám sát thực tiễn, thực hiện phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” để lắng nghe tâm trạng xã hội, dự báo được xu hướng, tình hình tư tưởng trong xã hội. Nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc, điểm nóng nổi cộm trong Nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy và lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương giải quyết kịp thời.

Đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc điều tra DLXH để có dữ liệu định lượng, căn cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu. Việc xác định các chủ đề điều tra cần bảo đảm thiết thực, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương nhằm cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn trong việc xây dựng các đề án, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy. Coi trọng hình thức điều tra nhanh DLXH về những vấn đề, sự kiện được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Quan tâm bổ sung, cập nhật kiến thức, phương pháp, lý thuyết và kỹ năng mới, nhất là những kỹ năng phân tích DLXH làm căn cứ dự báo và đề xuất giải pháp định hướng; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng lan truyền thông tin tích cực, định hướng DLXH.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tặng giấy khen 41 tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo gương Bác

Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tặng giấy khen 41 tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn (19/5/2023-19/5/2024).