Từ khóa: chức năng

Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Thay mặt Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2.6.2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định nói trên.