.
Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(GLO)- Chiều 7-12, UBND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn, đánh giá, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 cho 42 cán bộ, công chức là lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

.