• Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 16: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
 • Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 15: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
 • Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 14: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 16: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

(GLO)- Được sự chấp thuận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ ngày 13 đến ngày 16- 10-2015, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 15: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị "về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng", từ đầu năm 2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành tổ chức Đại hội.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 14: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 6-12-2004 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII được tổ chức trọng thể từ ngày 9 đến ngày 12-12-2005 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

 • Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 6: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 6: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V
  (GLO)- Từ ngày 23 đến ngày 30-10-1973, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ V họp tại làng Salam Vir, thuộc thị trấn Dân chủ, khu 10. Dự Đại hội có 169 đại biểu thay mặt hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở thảo luận, quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 về cách mạng miền Nam, Đại hội đã đánh giá những thành tích và khuyết điểm, thiếu sót về sự lãnh đạo của Đảng bộ, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ công tác vừa qua (1971-1973).
 • Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 5: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 5: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV
  (GLO)- Thực hiện Thông tri số 274-TT/TW, ngày 4-9-1971 của Ban Bí thư Trung ương về "Hướng dẫn thêm về việc mở Đại hội Đảng các tỉnh, thành và huyện, thị", từ ngày 14 đến ngày 24-9-1971, tại làng Kon Tơmok, xã Đakhleh, khu 1 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV. Đại hội có 126 đại biểu thay mặt cho 4.544 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.
 • Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 4: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 4: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III
  (GLO)- Từ ngày 5 đến ngày 14-8-1969, tại làng Tengleng (Tăng Lăng) thuộc xã Krong, khu 10 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III.
 • Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 3: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 3: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II
  (GLO)- Từ ngày 12 đến ngày 22-7-1965, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II được tổ chức tại xã Đak Kơpiar (khu 10). Tham dự Đại hội có 67 đại biểu chính thức, 20 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 2.321 đảng viên, 147 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.
 • Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I
  (GLO)- Qua 5 năm (1954-1959) lãnh đạo đấu tranh, xây dựng, phát triển, Đảng bộ có những bước trưởng thành vượt bậc. Được sự chỉ đạo của Liên khu ủy V, tháng 12-1959, tại Đak Hlôh (khu 2), Tỉnh ủy Gia Lai quyết định mở Hội nghị đại biểu (được cấp trên chuẩn y như Đại hội), gồm 45 đại biểu được chỉ định từ các Đảng bộ khu và chi bộ trực thuộc. Đại hội đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ từ sau Hiệp định Giơnevơ (tháng 7-1954) đến cuối năm 1959 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng.
 • Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội: Đại hội đầu tiên Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội: Đại hội đầu tiên
  (GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 1-10-1945, Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập tại thị xã Pleiku. Đây là tiền thân của Đảng bộ tỉnh Gia Lai ngày nay. Trong 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã trải qua 15 kỳ đại hội (chưa kể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần đầu tiên vào năm 1949). Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Báo Gia Lai lần lượt giới thiệu tóm tắt nội dung các kỳ đại hội.
 • .
.
.