.
.
(GLO)- Chiều 8-9, Huyện Đoàn Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với sự tham gia của 12 thành viên là cán bộ, đoàn viên của các tổ chức Đoàn trong huyện.
 
 
Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Ảnh: Minh Ngân
Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Kbang. Ảnh: Minh Ngân
 
Câu lạc bộ chịu sự quản lý, trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị, thời sự, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra hàng ngày liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đồng thời, thảo luận, trao đổi, phản biện, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên; nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên, những vấn đề của đoàn viên, thanh niên quan tâm hiện nay; tham gia lực lượng nòng cốt phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng internet… 
 
Việc ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Kbang là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.
 
MINH NGÂN
 
.