.
Kông Chro phát triển cây dược liệu

Kông Chro phát triển cây dược liệu

(GLO)- Huyện ủy Kông Chro vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

.