.
.

Ia Grai: Hộ dân tộc thiểu số chiếm 77,3% tổng hộ nghèo toàn huyện

Thứ Hai, 18/10/2021, 06:10 [GMT+7]
.

(GLO)- Vừa qua, đoàn giám sát do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Ia Grai về việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn huyện.

 

Theo báo cáo, huyện Ia Grai có 12 xã và 1 thị trấn; 131 thôn, làng, tổ dân phố. Dân số toàn huyện có hơn 106.000 người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 52.450 người (chiếm 49,67% dân số). Tính đến cuối năm 2020 toàn huyện có 897 hộ nghèo (chiếm 3,23%); hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 693 hộ (chiếm 77,3% trong tổng hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện); thu nhập bình quân đầu người 40,2 triệu đồng/năm.

 

    Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Ngọc Anh
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Ngọc Anh


Để đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng thụ hưởng, hàng năm UBND huyện ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 luôn bám sát tiêu chí Quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; thực hiện rà soát thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ dân để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của gia đình. Thông qua phỏng vấn trực tiếp, trả lời câu hỏi trong phiếu điều tra và được tiến hành công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, công bằng, dân chủ… Đồng thời, UBND xã phải tiến hành niêm yết công khai danh sách rà soát sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở UBND xã và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng, tổ dân phố trong thời gian 7 ngày làm việc…

Qua quá trình rà soát, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 giảm 2.562 hộ, chiếm 9,19% (bình quân hàng năm giảm 2,3%/năm). Trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1.908 hộ, chiếm 18,16% (bình quân giảm 4,54%/năm). Số hộ cận nghèo giảm 126 hộ, tương đương 1,2% (bình quân giảm 0,3%/năm); trong đó hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số giảm 1,1% (bình quân giảm 0,28%/năm).

 

NGỌC ANH

.