.
.

Gia Lai: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ Năm, 02/09/2021, 14:42 [GMT+7]
.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 31-8-2021 về thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

 

Theo Quyết định trên, Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa-xã hội. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo) và 1 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (làm phó Trưởng ban Chỉ đạo).

 

 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kdang huyện Đak Đoa bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo vào cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Nhật
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kdang (huyện Đak Đoa) bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo vào cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Nhật


Tham gia làm ủy viên Ban Chỉ đạo còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, cùng một số sở ngành liên quan của tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo 3 cơ quan liên quan là Chi nhánh Ngân hành Chính sách Xã hội tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch tổ chức rà soát...

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 do Trưởng ban Chỉ đạo quy định. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban Chỉ đạo được sử con dấu của UBND tỉnh, các Phó Trưởng ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định.

 

THANH NHẬT

 

.