.
.

Gia Lai: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông-lâm-ngư nghiệp

Thứ Hai, 30/08/2021, 15:29 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 29-8, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 1225/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình 2021.

 

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư nghiệp phải phản ánh đúng thực chất tại địa phương không chạy theo thành tích. Ảnh: Đinh Yến
Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư nghiệp phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng. Ảnh: Đinh Yến

 

Việc rà soát nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ thoát nghèo; hộ làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh tại thời điểm cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, việc rà soát được thực hiện tại tất cả các hộ dân trên địa bàn tỉnh, phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương, có sự tham gia của các cấp, ngành, của người dân và cộng đồng.

Thời gian tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình 2021 từ đầu tháng 9-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

 

 ĐINH YẾN

 

.