.
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 706/KH-UBND về thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2021, thời gian thực hiện từ tháng 6 đến hết tháng 10-2021.

 

 

Công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến gỗ Nhất Huy (Khu Công nghiệp Trà Đa). Ảnh: Hà Duy
Công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến gỗ Nhất Huy (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

 

Mục đích của kế hoạch nhằm thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển dụng lao động làm cơ sở xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực.

 

ĐINH YẾN

 

.