.

Kiến nghị nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Chủ Nhật, 20/05/2018, 11:59 [GMT+7]
.
Bộ Y tế  đang phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan để dự thảo sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục điều chỉnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên cao hơn, nâng mức hỗ trợ học sinh, sinh viên từ ngân sách từ 30% lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế.
 

 

Học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế không thể tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia
Học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế không thể tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia
 
Cụ thể, cử tri một số địa phương phản ánh: Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 khuyến khích, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Tuy nhiên, các hộ gia đình có đông con đang độ tuổi học sinh, sinh viên thì không được hưởng lợi từ chính sách này. Lý do, cũng theo Luật Bảo hiểm y tế, học sinh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tại các trường học, nhưng mức hỗ trợ này thấp hơn so với mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có nhiều thành viên. Cử tri kiến nghị sửa đổi quy định trên nhằm đảm bảo quyền lợi người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế.
 
Bộ Y tế trả lời: Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, mỗi công dân chỉ có thể tham gia bảo hiểm y tế theo 1 nhóm đối tượng. Để tránh xáo trộn, trùng lặp, thuận lợi cho việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tếgiảm bớt khó khăn trong việc triển khai, theo dõi, tổng hợp việc bao phủ bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng, tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo thứ tự từ trên xuống dưới, trong đó học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thuộc Nhóm 4 (Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế), nên không thể tham gia bảo hiểm y tế theo Nhóm 5 (Nhóm hộ gia đình, được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế, giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi khi tham gia bảo hiểm y tế). Quy định về Nhóm 5 nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi cho hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Tuy nhiên, đúng như cử tri phản ánh, quy định hiện hành chưa tạo được điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nhất là quyền lợi được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế như các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nhất là các học sinh, sinh viên thuộc đối tượng các hộ gia đình có từ 4 thành viên trở lên.
 
Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, hiện nay Bộ Y tế đang cùng các Bộ, Ngành liên quan đang tiếp tục sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục điều chỉnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên cao hơn, nâng mức hỗ trợ học sinh, sinh viên từ ngân sách từ 30% như hiện nay (quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014) lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế.
 
Nếu đề xuất này được Quốc hội chấp thuận thì học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được bảo đảm quyền lợi với mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn cả các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có 5 người cùng tham gia bảo hiểm y tế (bình quân mức đóng của 1 thành viên hộ gia đình diện này là 64%). 
Anh Phương (sggp)
.