.
.
(GLO)- Hôm qua (8-7), Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 

 

 Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: N.N
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: N.N
 
Theo thống kê của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, tính đến hết tháng 6-2019, tỷ suất sinh thô của tỉnh là 17,15%o, giảm 0,57%o so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 21,6%; giảm tốc độ gia tăng dân số tự nhiên xuống còn 12%o… Trong 6 tháng đầu năm đã có 95.944 người trên địa bàn tỉnh sử dụng các biện pháp tránh thai. Tỉnh đã triển khai Chiến dịch tăng cường truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 1-2019 đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn; qua đó, đã tổ chức 8 buổi lễ ra quân, 200 buổi tuyên truyền trực tiếp với trên 9.000 lượt người nghe; tuyên truyền, vận động trực tiếp đến hơn 8.000 hộ.
 
Sau phần sơ kết, các đại biểu đã tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7 với chủ đề: Việt Nam-25 năm thực hiện Chương trình hành động hội nghị quốc tế về dân số và phát triển (ICPD Cairo, 1994).
 
NHƯ Ý
 
.