Từ khóa: Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 33 Cảng Hàng không

Đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 33 Cảng Hàng không

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 33 cảng hàng không gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội.