Từ khóa: BOT

Gần 65 nghìn tỷ cho vay BOT nguy cơ thành nợ xấu, Thống đốc Lê Minh Hưng gửi đề xuất tới Quốc hội

Gần 65 nghìn tỷ cho vay BOT nguy cơ thành nợ xấu, Thống đốc Lê Minh Hưng gửi đề xuất tới Quốc hội

Trong báo cáo về kết quả thực hiện các Nghị quyết Quốc hội vừa được gửi đến các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng bày tỏ quan ngại về chất lượng các khoản vay BOT giao thông, khi khoảng 64.676 tỷ đồng cho vay BOT có nguy cơ phải cơ cấu nợ.