Từ khóa: bồi dưỡng cán bộ

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ cuối: Cần quan tâm tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ cuối: Cần quan tâm tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(GLO)- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và rà soát nhu cầu vị trí việc làm để có hướng tạo nguồn phù hợp là một trong nhiều giải pháp mà các địa phương tại Gia Lai đưa ra để giải quyết “bài toán” phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS).

Giám sát việc thực hiện mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Đak Đoa

Giám sát việc thực hiện mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Đak Đoa

(GLO)- Sáng 27-4, đoàn giám sát do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện mức chi hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đak Đoa từ năm 2019 đến hết năm 2020.
Gia Lai: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Gia Lai: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

(GLO)- Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai: Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai: Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(GLO)- Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh đã từng bước đổi mới và đạt những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.
Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(GLO)-Chiều 18-5, tại TP. Pleiku, nhằm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển“.