Từ khóa: Bò khô Huy Vũ

Nền tảng số tạo sức bật cho doanh nghiệp Gia Lai

Nền tảng số tạo sức bật cho doanh nghiệp Gia Lai

(GLO)- Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm phát triển doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và thị trường thương mại điện tử (TMĐT) là nội dung quan trọng được xác định tại Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai về chuyển đổi số. Tận dụng ưu thế của nền tảng số, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh.
Doanh nhân trẻ "vượt bão" thành công

Doanh nhân trẻ "vượt bão" thành công

(GLO)- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nhân trẻ đã chèo lái con thuyền doanh nghiệp “vượt bão“ thành công, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn Gia Lai khẳng định vị thế trên thị trường

Sản phẩm công nghiệp nông thôn Gia Lai khẳng định vị thế trên thị trường

(GLO)- Để thích ứng với nền kinh tế thị trường ngày càng hội nhập sâu rộng, nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã chú trọng đầu tư chế biến sâu các mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương. Từ đó, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia đã được tạo ra, khẳng định uy tín, chất lượng, khả năng cạnh tranh trên thị trường và mang lại giá trị kinh tế cao.
Đak Đoa tiên phong thực hiện Chương trình OCOP

Đak Đoa tiên phong thực hiện Chương trình OCOP

(GLO)- Huyện Đak Đoa được đánh giá là một trong những điểm sáng của tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, huyện có 19 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao.