Từ khóa: Biểu quyết

Ngày làm việc cuối kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Ngày làm việc cuối kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

(GLO)- 

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bước vào ngày làm việc cuối cùng với phần thảo luận chung tại hội trường; UBND tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ; HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 25 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 25 nghị quyết quan trọng

(GLO)-

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng.