Từ khóa: bắt tay

Thaco bắt tay HAGL làm nông nghệp,kỳ vọng giải được bàitoán được mùa mất giá

Thaco bắt tay HAGL làm nông nghệp,kỳ vọng giải được bàitoán được mùa mất giá

Với việc các Tập đoàn công nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không những góp phần giải quyêt về vốn, năng lực quản trị mà căn bản sẽ giải quyết được đầu ra cho sản phẩm, tránh tình trạng “được mùa mât giá, được giá thì mất mùa“.