Từ khóa: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa

Giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng: “Lợi ích kép”

Giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng: “Lợi ích kép”

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng cho nhóm hộ và cộng đồng dân cư, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa: Nhiều sai phạm trong trồng rừng và sử dụng kinh phí

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa: Nhiều sai phạm trong trồng rừng và sử dụng kinh phí

(GLO)- Qua kiểm tra việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) từ năm 2019 đến 2021 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm tại đơn vị này trong việc trồng rừng và sử dụng nguồn kinh phí, gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đak Đoa: Sai phạm gần 5 tỷ đồng

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đak Đoa: Sai phạm gần 5 tỷ đồng

(GLO)- Thanh tra tỉnh vừa có Kết luận số 15/KL-TTr về những sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đak Đoa trong giai đoạn 2013-2017, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với 7 cá nhân có liên quan và thu hồi, nộp ngân sách số tiền sai phạm gần 5 tỷ đồng.