.

(GLO)- Năm 2017, huyện Kbang đã xác nhận điều kiện tái canh cà phê cho 199 hộ dân với tổng diện tích 165,12 ha và 7 hộ ghép cải tạo với tổng diện tích 8,5 ha. Đến nay, hầu hết các hộ dân đã thực hiện chặt bỏ cà phê già cỗi và xử lý đất.

 

Để có nguồn giống cà phê đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đưa vào tái canh, huyện Kbang đã đầu tư xây dựng vườn ươm và hợp đồng với đơn vị có chức năng tổ chức ươm 161.180 cây giống (cà phê vối TRS1 và TRS1 thu từ cây mẹ TR9) hỗ trợ cho 183 hộ dân, trồng tái canh 146,52 ha. Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 100% tiền sản xuất cây giống, còn chi phí vận chuyển từ vườn ươm đến nơi trồng do các hộ dân đóng góp.

 

Ảnh: Hồng Thi
Ảnh: Hồng Thi

Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo Trạm Khuyến nông huyện phối hợp với UBND các xã tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê cho nông dân. Riêng các hộ dân cũng đã và đang làm thủ tục vay vốn ưu đãi để tái canh cà phê từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Hồng Thi

.