.

(GLO)- Ngày 12-4, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp báo công bố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban ngành liên quan, đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa-Thông tin 17 huyện, thị, thành phố; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị quảng cáo trong và ngoài tỉnh, các phóng viên báo, đài địa phương và trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Ông Phan Xuân Vũ-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì buổi họp báo.

  Quang cảnh buỏi họp báo Công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Ảnh: P.L
Quang cảnh buỏi họp báo Công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Ảnh: P.L

Theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời mà UBND tỉnh đã phê duyệt, việc triển khai thực hiện quy hoạch phải đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2020: xây dựng 621 pa nô, cụm pa nô; 9 bảng điện tử, 7 cổng chào; 755 trụ, cặp trụ treo băng rôn, cờ, áp phích tuyên truyền chính trị; 570 bảng quảng cáo; 1.463 trụ, cặp trụ treo băng rôn quảng cáo. Giai đoạn 2020-2030: xây dựng 770 pa nô, cụm pa nô; 12 bảng điện tử; 20 cổng chào; 739 trụ, cặp trụ treo băng rôn, cờ, áp phích tuyên truyền chính trị; 650 bảng quảng cáo; 1.210 trụ, cặp trụ treo băng rôn quảng cáo và 6 bảng điện tử quảng cáo. Đến năm 2030, cơ bản các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng các bảng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và bảng quảng cáo. Các hoạt động quảng cáo ngoài trời tạo sự thống nhất, tính thẩm mĩ chung và đi vào nền nếp theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, các đơn vị, doanh nghiệp cùng nhau nêu ý kiến, đóng góp các giải pháp nhằm giúp hoạt động quảng cáo ngoài trời vừa thuận tiện, tạo được hiệu quả và đảm bảo đúng theo quy định. Ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các phòng văn hóa tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện quy hoạch, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, doanh nghiệp, đơn vị về hoạt động quảng cáo, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin, tuyên truyền chính trị, sản xuất kinh doanh của mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng, các thành phần kinh tế.

P.L

.
Bình luận (0)
.
.