.

(GLO)- Ngày 5-7, Huyện ủy Kbang, Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.
 

Ảnh: Hồng Hạnh
Ảnh: Hồng Hạnh

 

6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Kbang đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao và được nhiều kết quả khả quan: tình hình kinh tế-văn hóa xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách... đều tăng so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương,  của tỉnh được triển khai kịp thời, đúng quy định; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng được quan tâm. Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch cây mía chậm nên việc triển khai một số cánh đồng mía lớn niên vụ 2018-2019 chưa thực hiện được; cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm. Chất lượng hoạt động của các chi bộ ở cơ sở chuyển biến chưa rõ rệt. Công tác kết nạp đảng viên còn chậm (đạt mới chỉ đạt hơn 28% kế hoạch).

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Kbang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; chủ động triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương đạt kết quả cao; thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dịp này có 1 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017) được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND huyện Kbang cũng khen thưởng 20 tập thể, 39 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hồng Hạnh

.