Từ khóa: Xăng RON95

Doanh nghiệp vận tải gặp khó vì giá xăng dầu tăng cao

Doanh nghiệp vận tải gặp khó vì giá xăng dầu tăng cao

(GLO)- Trong kỳ điều chỉnh giá của Liên bộ Công thương-Tài chính vào ngày 11-5 vừa qua, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 1.491 đồng và xăng RON95 tăng 1.554 đồng, giá dầu các loại tăng 1.120-1.340 đồng/lít. Mức tăng này đã tác động rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.