Từ khóa: vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

(GLO)- Sáng 13-12, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đối với các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập.