Từ khóa: Tự chủ tài chính

Gỡ khó về tài chính cho bệnh viện công - Kỳ 1: Nhiều khó khăn, vướng mắc

Gỡ khó về tài chính cho bệnh viện công - Kỳ 1: Nhiều khó khăn, vướng mắc

(GLO)- Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Việc tự chủ về tài chính sẽ giúp đơn vị y tế phát triển, đảm bảo đời sống, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số đơn vị y tế công lập hiện gặp không ít khó khăn khi thực hiện tự chủ tài chính.
Khảo sát việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, chế độ chính sách tại Sở Y tế Gia Lai

Khảo sát việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, chế độ chính sách tại Sở Y tế Gia Lai

(GLO)- Chiều 25-10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành khảo sát “Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022” tại Sở Y tế tỉnh Gia Lai.
Gia Lai: Nhiều bệnh viện gặp khó khi tự chủ tài chính

Gia Lai: Nhiều bệnh viện gặp khó khi tự chủ tài chính

(GLO)- Năm 2017, ngành Y tế Gia Lai triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính để các đơn vị y tế công lập dần thoát khỏi tâm lý trông chờ vào ngân sách nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính và đặc biệt là dưới tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 trong 2 năm qua, các bệnh viện cũng gặp không ít khó khăn.
Trung tâm Y tế huyện Chư Prông: Khó khăn trong tự chủ tài chính

Trung tâm Y tế huyện Chư Prông: Khó khăn trong tự chủ tài chính

(GLO)- Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, tỉnh ta đã tiến hành triển khai nhằm đảm bảo lộ trình đến năm 2018, tất cả các bệnh viện công lập phải tự chủ hoàn toàn về tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều bệnh viện tuyến huyện đang gặp khó khăn, trong đó có Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Chư Prông.