Từ khóa: trọng nam khinh nữ

Hãy yêu thương phụ nữ nhiều hơn

Hãy yêu thương phụ nữ nhiều hơn

(GLO)- Mặc dù tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đang dần được xóa bỏ, thay vào đó là bình đẳng giới, phụ nữ được quyền lao động, được thể hiện bản thân và cống hiến cho xã hội nhưng đâu đó vẫn còn những câu chuyện khiến chúng ta động lòng trắc ẩn.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: 10 năm nhìn lại

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: 10 năm nhìn lại

(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2011-2020, nhận thức của hệ thống chính trị, cộng đồng, gia đình và bản thân người phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Qua đó, chị em phụ nữ đã phát huy quyền bình đẳng, tích cực tham gia hoạt động xã hội.