Từ khóa: tình hữu nghị

Đối ngoại biên phòng: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Đối ngoại biên phòng: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

(GLO)- Đối ngoại quốc phòng là “kế sách“ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Chính vì thế, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác đối ngoại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội mỗi bên.
Binh đoàn 15 góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Binh đoàn 15 góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng dân cư-xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 còn được giao thực hiện một số nhiệm vụ tại Lào. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân nước bạn.
Sáng mãi tình hữu nghị, đoàn kết Việt-Lào

Sáng mãi tình hữu nghị, đoàn kết Việt-Lào

(GLO)- Những phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam-Lào, những bức ảnh lịch sử đặc sắc… đã minh họa hết sức sống động cho đóng góp to lớn của phụ nữ 2 nước vào mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.