Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 03) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phóng viên Báo Gia Lai đã phỏng vấn đồng chí Thái Thanh Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xung quanh việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

* P.V: Xin đồng chí cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn tỉnh ta năm nay như thế nào?
 

Hội nghị giao ban trực tuyến về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.  Ảnh: Nguyễn Dung
Hội nghị giao ban trực tuyến về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ảnh: Nguyễn Dung

- Đồng chí Thái Thanh Bình: Thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe GS-TS Hoàng Chí Bảo báo cáo nội dung chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung chuyên đề năm 2014 cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và biên soạn, cung cấp tài liệu, hướng dẫn triển khai việc học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, về đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, đôn đốc việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện “Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”.

Các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2014 từ cán bộ chủ chốt đến cán bộ, đảng viên cơ sở và tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tăng cường công tác chỉ đạo điểm, chú ý chọn các đơn vị, ngành thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc hàng ngày của nhân dân như: bộ phận một cửa, địa chính-xây dựng, y tế... Việc rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc. Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề hàng quý, các tổ chức đảng đã tổ chức cho đảng viên học tập, thảo luận, liên hệ với các bài viết và lời dạy của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để cán bộ, đảng viên, tự soi rọi, học tập và làm theo gương Bác.

 

Tăng gia sau giờ huấn luyện ở D50. Ảnh: Nguyễn Dung
Tăng gia sau giờ huấn luyện ở D50. Ảnh: Nguyễn Dung

* P.V: Kết quả đạt được của việc triển khai thực hiện trên là gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí Thái Thanh Bình: Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo với nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá (12,86%); cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, diện mạo đô thị và các vùng nông thôn được chỉnh trang xây dựng ngày càng khang trang hơn. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo được chú trọng, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học tăng qua các năm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị xã hội, chủ động phát hiện và ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo đảm tốt an ninh biên giới quốc gia. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến rõ rệt. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng-chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường và giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện, bức xúc trong dân.

* P.V: Để đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trong thời gian tới, theo đồng chí cần thực hiện những giải pháp nào?

- Đồng chí Thái Thanh Bình: Theo tôi, thời gian tới chúng ta cần thực hiện tốt các nội dung, giải pháp sau: Một là, tiếp tục triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2014, gắn với bổ sung xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở từng chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt các quy định của Trung ương đối với cán bộ đảng viên. Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị-xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ba là, tập trung đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành. Bốn là, chú trọng bồi dưỡng, nhân điển hình và tuyên truyền, nêu gương người tốt-việc tốt, những cách làm hay, sáng kiến tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm… nhằm tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm là, tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Dung (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thông qua “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ năm 2017, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
Kông Chro đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kông Chro đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(GLO)- Song song với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thời gian qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể huyện Kông Chro triển khai nghiêm túc, có nền nếp, mang lại hiệu quả tích cực.
Ia Blang tích cực học tập và làm theo gương Bác

Ia Blang tích cực học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong từng cán bộ, đảng viên và người dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê), tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Tại buổi tọa đàm về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã nêu lên những cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Trong đó, cấp ủy các cấp xác định những khâu đột phá để tạo sự chuyển biến, đồng thời tập trung nêu gương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Học tập và làm theo lời Bác dạy về đại đoàn kết

Học tập và làm theo lời Bác dạy về đại đoàn kết

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước ta đang bị đe dọa trước âm mưu xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và miền Nam Trung bộ, Đại hội đoàn kết chống Pháp của các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam Trung bộ khai mạc ngày 19-4-1946 tại Pleiku.
Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh, Ban Thường vụ Thành đoàn Pleiku vừa tổ chức vòng sơ khảo Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ“ năm học 2016-2017.
Quân đoàn 3 học theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Quân đoàn 3 học theo Bác bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- L.T.S: Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 3 (26-3), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng LÊ QUANG XUÂN-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn về công tác giáo dục, phát huy truyền thống đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ huyện Đức Cơ Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

Đảng bộ huyện Đức Cơ Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

(GLO)- Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và hiện nay là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch phải cụ thể, sát thực tế ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, có tác dụng thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Phong cách Bác Hồ: Làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Phong cách Bác Hồ: Làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã cống hiến cho đời bao hình mẫu của những đạo đức quý báu, trong đó phong cách làm gương, lời nói đi đôi với việc làm là nguyên tắc lẽ sống hàng đầu có sức thuyết phục mạnh mẽ, thu phục lòng dân, mỗi người Việt Nam lấy đó soi sáng cho lý tưởng và hành động của mình.