Kông Chro đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Song song với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thời gian qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể huyện Kông Chro triển khai nghiêm túc, có nền nếp, mang lại hiệu quả tích cực.

Nhiều phong trào có sức lan tỏa

Sau khi Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã kịp thời xây dựng và ra kế hoạch để thực hiện; đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn Đảng bộ với 4.823 lượt cán bộ, đảng viên tham dự (năm 2016 có 2.392 lượt, từ đầu năm 2017 đến nay có 2.431 lượt) và chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc triển khai học tập, tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 100%.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên của huyện tham gia học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt 100%. Ảnh: Hồng Thi
Tỷ lệ cán bộ, đảng viên của huyện tham gia học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt 100%. Ảnh: Hồng Thi

Cùng với đó, trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư thành 8 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vấn đề trên cũng luôn được huyện chú trọng với nhiều hình thức đa dạng như: cổ động trực quan, chiếu phim tư liệu; hoạt động văn hóa-văn nghệ ca ngợi Bác Hồ; giới thiệu ấn phẩm, đặc san, tài liệu sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt nhân dân, bản tin tuyên truyền, sách viết về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các cuộc thi, các buổi nói chuyện chuyên đề về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội nghị giao lưu, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Ngoài ra, các cấp Mặt trận, đoàn thể của huyện cũng đã tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo gương Bác”, “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nông dân xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, mẫu mực, tận tụy, sáng tạo”, “Ngày làm việc 8 giờ hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú. Ảnh: Hồng Thi
Việc học tập và làm theo gương Bác được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Ảnh: Hồng Thi

Một điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Kông Chro là Chi bộ Phòng Giáo dục huyện. Thời gian qua, Chi bộ này đã chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp, thiết thực gắn với việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, thể hiện trong các mối quan hệ ứng xử thầy-trò, đồng nghiệp; đưa nội dung giáo dục đạo đức Bác Hồ vào chương trình giảng dạy ngoại khóa và tích hợp trong các bộ môn chính khóa nhằm đạt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Ngoài ra, Phòng còn phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ”, qua đó góp phần tác động tích cực trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức và hình thành nhân cách con người cho các em. Một số trường đã xây dựng chương trình phát thanh Măng non trong các buổi học đầu tuần, nêu gương bạn tốt-việc tốt để các em học tập. Nhờ đó, hạn chế được các trường hợp vi phạm đạo đức học sinh, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm yếu giảm dần qua các năm học.

Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Phú Lộc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro, cho biết: “Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã ý thức được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên trong tổ chức Đảng, gắn với từng đảng viên, cán bộ; đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo được triển khai và trở thành phong trào rộng khắp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy địa phương nhận thức còn hạn chế, chưa thật sự chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện, triển khai chưa có chiều sâu; một số phong trào, mô hình chỉ có hiệu quả nhất thời, không mang tính lâu dài; năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác tuyên truyền còn thấp, dẫn đến tính thuyết phục khi tuyên truyền chưa cao…”

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số” đã giúp nhiều người vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hồng Thi
Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số” đã giúp nhiều người vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hồng Thi

Cũng theo ông Lộc, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sao cho đây thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, mà trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để kịp thời phê bình, uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, tránh tình trạng cào bằng. Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền cũng như tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các cuộc thi liên quan đến học tập và làm theo gương Bác…

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thông qua “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ năm 2017, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
Ia Blang tích cực học tập và làm theo gương Bác

Ia Blang tích cực học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong từng cán bộ, đảng viên và người dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê), tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Tại buổi tọa đàm về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã nêu lên những cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Trong đó, cấp ủy các cấp xác định những khâu đột phá để tạo sự chuyển biến, đồng thời tập trung nêu gương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Học tập và làm theo lời Bác dạy về đại đoàn kết

Học tập và làm theo lời Bác dạy về đại đoàn kết

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước ta đang bị đe dọa trước âm mưu xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và miền Nam Trung bộ, Đại hội đoàn kết chống Pháp của các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam Trung bộ khai mạc ngày 19-4-1946 tại Pleiku.
Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh, Ban Thường vụ Thành đoàn Pleiku vừa tổ chức vòng sơ khảo Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ“ năm học 2016-2017.
Để kiểm điểm, phê bình không chỉ là lời nói suông

Để kiểm điểm, phê bình không chỉ là lời nói suông

(GLO)- Kiểm điểm, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ“ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nói chung và ở Đảng bộ Quân đoàn 3 nói riêng. Để kiểm điểm, phê bình không chỉ là lời nói suông, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 đã triển khai thực hiện theo phương châm “nói và làm thực chất, quyết liệt“.
Quân đoàn 3 học theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Quân đoàn 3 học theo Bác bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- L.T.S: Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 3 (26-3), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng LÊ QUANG XUÂN-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn về công tác giáo dục, phát huy truyền thống đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ huyện Đức Cơ Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

Đảng bộ huyện Đức Cơ Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

(GLO)- Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và hiện nay là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch phải cụ thể, sát thực tế ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, có tác dụng thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Phong cách Bác Hồ: Làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Phong cách Bác Hồ: Làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã cống hiến cho đời bao hình mẫu của những đạo đức quý báu, trong đó phong cách làm gương, lời nói đi đôi với việc làm là nguyên tắc lẽ sống hàng đầu có sức thuyết phục mạnh mẽ, thu phục lòng dân, mỗi người Việt Nam lấy đó soi sáng cho lý tưởng và hành động của mình.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(GLO)- L.T.S: Thành phố Pleiku đang tập trung lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ trong toàn Đảng bộ. Xung quanh vấn đề trên, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí PHAN NGỌC ANH-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku.