Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

I- Mục đích, yêu cầu

1. Thông qua “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

 

2. Tổ chức cuộc thi phải đảm bảo mục đích, ý nghĩa, có sức thuyết phục; tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí; nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, góp phần đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) sớm đi vào cuộc sống.

II- Đối tượng dự thi

1. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đều được tham gia dự thi.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi và cán bộ, nhân viên cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cuộc thi (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) không được tham gia dự thi.

III- Nội dung thi

1. Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:


- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: phòng-chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

2. Liên hệ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

* Tài liệu tham khảo:


- Hồ Chí Minh toàn tập, các tập (Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội-2011).
- Các tài liệu, bài viết, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tài liệu học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2015; tài liệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng-chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; sách “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”-Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2007; sách “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng-Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà Nội-2007…

IV- Hình thức, thời gian tổ chức thi và cách tính kết quả

Cuộc thi tìm hiểu được tổ chức theo 2 hình thức: (1) Thi trắc nghiệm và (2) Thi viết; cụ thể như sau:

1. Thi trắc nghiệm

1.1. Hình thức: Thi trắc nghiệm được tổ chức trong 6 kỳ (mỗi tháng 1 kỳ).
- Mỗi kỳ có 5 câu hỏi, trong đó có 4 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ về dự đoán số người tham gia kỳ thi trắc nghiệm đó.
- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm online được công bố chính trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai http://thongtintuyengiaogialai.vn và các trang liên kết: http://baogialai.com.vn; http://gialaitv.vn; http://tinhdoangialai.org.vn;… Đồng thời, câu hỏi trắc nghiệm cũng được đăng tải trên trang điện tử  http://thongtintuyengiaogialai.vn; Báo Gia Lai và trên làn sóng phát thanh-truyền hình tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ gửi đáp án: Qua Email: tracnghiemtggl@gmail.com; hoặc gửi đáp án qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, số 02-Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

1.2. Thời gian thi:

- Thời gian thi trắc nghiệm kỳ đầu tiên bắt đầu được tính từ 9 giờ, ngày 19-5-2017 ngay sau khi phát động và kết thúc vào 17 giờ ngày 15-6-2017.

Ngày 19-6-2017, công bố kết quả thi trắc nghiệm kỳ đầu tiên, người đạt giải và tiếp tục công bố câu hỏi của kỳ tiếp theo.

- Các kỳ thi tiếp theo được tính từ 9 giờ ngày 19 của tháng và kết thúc vào 17 giờ ngày 15 của tháng sau.

- Thời gian nhận đáp án được tính ngay sau khi câu hỏi được công bố, đến hết 17 giờ ngày 15 của từng tháng.

- Từ ngày 16 đến ngày 18 hàng tháng, Ban giám khảo chấm bài, chọn giải. Ngày 19 hàng tháng công bố kết quả của kỳ thi, người đạt giải và tiếp tục công bố câu hỏi của kỳ tới (vào lúc 9 giờ).

1.3. Cách tính kết quả:

- Trong mỗi kỳ thi, mỗi người có thể tham gia nhiều lần nhưng tối đa không quá 10 lần/tháng/kỳ và sẽ lấy kết quả của lần tham gia sau cùng làm kết quả chính thức.

- Kết quả được tính cho người có đáp án chính xác và gửi về Ban tổ chức với thời gian sớm nhất.
+ Đáp án gửi qua Email: tracnghiemtggl@gmail.com được tính ngay khi người dự thi gửi đáp án cho Ban tổ chức cuộc thi.
+ Đáp án gửi qua đường bưu điện, Ban tổ chức cuộc thi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi đi.
Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi đáp án để trao giải cho người có đáp án gửi về sớm nhất.

2. Thi viết

Thời gian 5 tháng, bắt đầu tính từ khi Ban tổ chức phát động cuộc thi và công bố câu hỏi (9 giờ ngày 19-5-2017), kết thúc vào 17 giờ, ngày 19-10-2017 (theo dấu bưu điện).

Các bài dự thi viết gửi về theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, 02 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.1. Hình thức: Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; khuyến khích bài dự thi viết tay. Nếu bài dự thi đánh máy thì phải in trên giấy A4, font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14; dung lượng ít nhất phải từ 10 trang giấy A4 trở lên. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa trong bài dự thi.

- Bài dự thi không hợp lệ là những bài sao chép, photocopy dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

- Bài dự thi theo dạng tự luận, trình bày hiểu biết và cảm nghĩ của bản thân về một chủ đề, nội dung cụ thể trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2. Địa chỉ gửi bài thi viết:

- Bài thi viết gửi qua đường bưu điện, về địa chỉ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, số 02-Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: (059) 3824101 - 3719380).

- Quy định nhận bài thi viết: Mỗi người chỉ được gửi 1 bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi.

V- Trách nhiệm pháp lý

Ban tổ chức cuộc thi không tính kết quả và không chịu trách nhiệm do các sự cố về kỹ thuật, như bị thất lạc bài thi qua đường bưu điện, nghẽn mạng internet… của người tham gia dự thi.

VI- Cơ cấu giải thưởng

1. Thi trắc nghiệm

Ban Chỉ đạo cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi trắc nghiệm; theo cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

- Thi trắc nghiệm 6 kỳ, mỗi tháng một kỳ. Mỗi kỳ, có 9 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:
+ 1 giải nhất: 1.500.000 đồng;
+ 1 giải nhì: 1.000.000 đồng;
+ 2 giải ba, mỗi giải: 750.000 đồng;
+ 5 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.
- Ngoài ra, khi tổng kết cuộc thi, Ban Chỉ đạo cuộc thi sẽ trao 3 giải  cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; mỗi giải 1.500.000 đồng.

2. Thi viết

- Ban Chỉ đạo cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong thi viết; theo cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
+ 1 giải nhất: 6.000.000 đồng;
+ 2 giải nhì, mỗi giải 4.500.000 đồng;
+ 3 giải ba, mỗi giải 3.000.000 đồng;
+ 5 giải khuyến khích, mỗi giải 1.500.000 đồng.
- Ngoài ra, khi tổng kết cuộc thi, Ban Chỉ đạo cuộc thi sẽ trao 3 giải cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài thi đạt giải; mỗi giải 2.000.000 đồng.

VII- Thời gian phát động cuộc thi

Vào lúc 9 giờ ngày 19-5-2017, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức phát động “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và chính thức công bố câu hỏi thi trắc nghiệm và thi viết.

VIII- Về chấm thi và tổng kết trao giải thi trắc nghiệm, thi viết

1. Từ ngày 16 đến ngày 18 hàng tháng (từ tháng 6 đến tháng 11-2017), Ban giám khảo chấm bài thi trắc nghiệm, chọn giải và gửi về Ban tổ chức cuộc thi.

Từ ngày 20-10 đến ngày 20-11-2017, Ban giám khảo chấm bài thi viết, chọn giải và gửi về Ban tổ chức cuộc thi.

2. Ngày 19 hàng tháng (từ tháng 6 đến tháng 11-2017), Ban tổ chức cuộc thi công bố kết quả của kỳ thi, người đạt giải các kỳ thi trắc nghiệm (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10).

- Từ ngày 19 đến ngày 25 của các tháng 6, 7, 8, 9, 10: Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các cá nhân đạt giải các kỳ thi trắc nghiệm tương ứng với các tháng 5, 6, 7, 8, 9.

- Kỳ thi trắc nghiệm cuối cùng (tháng 10-2017) sẽ tổ chức trao giải vào buổi tổng kết cuộc thi.

3. Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 15-12-2017: Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi (kỳ thi trắc nghiệm tháng 10-2017 và thi viết); thời gian lễ tổng kết: 1 buổi (sẽ có kế hoạch riêng vào đầu tháng 12-2017).

* Ghi chú: Thể lệ này đăng trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai và Báo Gia Lai và trên 2 làn sóng phát thanh-truyền hình tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kông Chro đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(GLO)- Song song với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thời gian qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể huyện Kông Chro triển khai nghiêm túc, có nền nếp, mang lại hiệu quả tích cực.
Ia Blang tích cực học tập và làm theo gương Bác

Ia Blang tích cực học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong từng cán bộ, đảng viên và người dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê), tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Tại buổi tọa đàm về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã nêu lên những cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Trong đó, cấp ủy các cấp xác định những khâu đột phá để tạo sự chuyển biến, đồng thời tập trung nêu gương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Học tập và làm theo lời Bác dạy về đại đoàn kết

Học tập và làm theo lời Bác dạy về đại đoàn kết

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước ta đang bị đe dọa trước âm mưu xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và miền Nam Trung bộ, Đại hội đoàn kết chống Pháp của các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam Trung bộ khai mạc ngày 19-4-1946 tại Pleiku.
Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh, Ban Thường vụ Thành đoàn Pleiku vừa tổ chức vòng sơ khảo Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ“ năm học 2016-2017.
Để kiểm điểm, phê bình không chỉ là lời nói suông

Để kiểm điểm, phê bình không chỉ là lời nói suông

(GLO)- Kiểm điểm, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ“ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nói chung và ở Đảng bộ Quân đoàn 3 nói riêng. Để kiểm điểm, phê bình không chỉ là lời nói suông, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 đã triển khai thực hiện theo phương châm “nói và làm thực chất, quyết liệt“.
Quân đoàn 3 học theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Quân đoàn 3 học theo Bác bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- L.T.S: Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 3 (26-3), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng LÊ QUANG XUÂN-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn về công tác giáo dục, phát huy truyền thống đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ huyện Đức Cơ Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

Đảng bộ huyện Đức Cơ Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

(GLO)- Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và hiện nay là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch phải cụ thể, sát thực tế ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, có tác dụng thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Phong cách Bác Hồ: Làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Phong cách Bác Hồ: Làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã cống hiến cho đời bao hình mẫu của những đạo đức quý báu, trong đó phong cách làm gương, lời nói đi đôi với việc làm là nguyên tắc lẽ sống hàng đầu có sức thuyết phục mạnh mẽ, thu phục lòng dân, mỗi người Việt Nam lấy đó soi sáng cho lý tưởng và hành động của mình.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(GLO)- L.T.S: Thành phố Pleiku đang tập trung lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ trong toàn Đảng bộ. Xung quanh vấn đề trên, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí PHAN NGỌC ANH-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku.