Từ khóa: thực chất

Cần đánh giá, xếp loại thi đua khách quan, thực chất

Cần đánh giá, xếp loại thi đua khách quan, thực chất

(GLO)- Cuối năm là thời điểm các cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 1 năm làm việc, cống hiến sẽ được ghi nhận qua lần xếp loại này. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tiêu chí thi đua, xếp loại đối với cá nhân, tập thể.
Giáo dục cần thực chất

Giáo dục cần thực chất

Có nhiều học sinh đặt câu hỏi sau những giờ học có giáo viên dự giờ: Sao cô/thầy không giống như hằng ngày? Đó là bởi từ cách nói năng, hành động của giáo viên đều trở nên khác thường và có phần “diễn“ so với ngày thường chỉ có cô với trò.
Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Hướng tới bền vững, thực chất

Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Hướng tới bền vững, thực chất

(GLO)- Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là yêu cầu tất yếu và là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh. Với quyết tâm đến năm 2020 có 44,3% trường học đạt chuẩn quốc gia, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ với nhiều giải pháp cụ thể.
Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Hướng đến thực chất

Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Hướng đến thực chất

(GLO)- “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ quan trọng gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Với quan điểm hướng đến thực chất trong công tác kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, tỉnh ta chủ trương không chạy theo thành tích mà chú trọng lợi ích cho người dạy, người học trong môi trường giáo dục đạt chuẩn thực sự“-ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)-khẳng định.