Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tham gia Hội nghị có hơn 300 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, cùng lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dự Hội nghị còn có các vị lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu đang sinh sống tại TP. Pleiku…
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 tập trung chủ yếu theo Kết luận của Hội nghị về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, việc tiếp thu ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020 cùng một số vấn đề quan trọng về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo…
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Sau Hội nghị này, trên cơ sở các chỉ đạo tiếp theo của Trung ương, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI đến các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

(GLO)- 

Trong giai đoạn 2019-2024, nhờ triển khai có hiểu quả các chính sách dân tộc, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt, kinh tế-xã hội phát triển ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông…