Từ khóa: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn

Quân đoàn 3: Nâng cao chất lượng huấn luyện, khắc phục hậu quả thiên tai

Quân đoàn 3: Nâng cao chất lượng huấn luyện, khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Những năm qua, Quân đoàn 3 xác định các biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh. Cùng với đó, đơn vị chủ động xây dựng phương án, tổ chức khảo sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.